Boks voor ouders

Je kind gaat naar school en na schooltijd naar de buitenschoolse kinderopvang. Zowel school als opvang heb je met zorg gekozen. Je hebt je afgevraagd: vanuit welke visie wordt gewerkt? Waar zal mijn kind zich fijn voelen? Waar wordt zijn of haar ontwikkeling het best gestimuleerd? En waarschijnlijk nog veel meer

En dan? Dan zit je kind op school en dan gaat hij naar de buitenschoolse opvang. Hoe houd je dan goed vinger aan de pols? Zijn school en opvang zich ervan bewust dat zij met dezelfde kinderen werken? Dat zij beide medeverantwoordelijk zijn voor hun ontwikkeling? Werken zij samen in het belang van jouw kind? Kennen leerkrachten en pedagogisch medewerkers elkaar en schuiven ze af en toe bij elkaar aan? Om samen te kijken naar de ontwikkeling van de kinderen die aan hun zorg zijn toevertrouwd? En wat merk jij hiervan? Zijn deze professionals jouw samenwerkingswerkingspartners?

Opvoedpartners

Je kind is een groot deel van de dag onder de hoede van deze professionals, maar het blijft jouw kind. Dus mag je verwachten dat jullie samen de ontwikkeling van jouw kind volgen en onderling uitwisselen. Jij vanuit je ervaringen thuis en in de vrije tijd, school vanuit de onderwijstijd en kinderopvang vanuit de buitenschoolse activiteiten. Samen werken jullie aan de groei van jouw kind.

Wat biedt BOKS?

BOKS stimuleert deze vanzelfsprekende samenwerking tussen school, ouders en buitenschoolse kinderopvang. Hoe? Allereerst door alle partijen ervan bewust te maken dat zij samen werken aan de ontwikkeling van het kind. En dat die ontwikkeling baat heeft bij samenwerking. Daarnaast biedt BOKS handige hulpmiddelen om deze samenwerking te stimuleren en te ondersteunen.