Max Havelaarschool

Dick

 Dick van Konijnenburg, directeur van de Max Havelaarschool in Delft

 Ruim een derde van de leerlingen van de Max Havelaarschool gaat naar de buitenschoolse opvang. Dat zijn er ongeveer 150. Ze gaan naar de eigen bso die deel uitmaakt van het integraal kindcentrum, maar ook naar bso-instellingen elders in de stad. ‘Het is goed als je als school op de hoogte bent van wat de buitenschoolse opvang te bieden heeft. Dat heb je nodig om ouders goed te kunnen informeren. Want niet elke bso is geschikt voor ieder kind. Het gaat erom dat ouders kiezen voor de locatie die het best pas bij hun kind. Onder meer om die reden ben ik ingegaan op de uitnodiging van ZON! om een bezoek te brengen aan hun locatie Sport Delftse Hout. Erg leuk was dat.’

 ‘Samenwerking vind ik heel belangrijk, maar het is een investering die je als school moet willen doen. Leerkrachten moeten de meerwaarde inzien om er energie in te willen steken. Bijvoorbeeld als zij ondersteuning of verlichting gaan ervaren in hun eigen werk. Van echte samenwerking tussen ons en de bso-aanbieders is nog geen sprake, maar we zetten wel stapjes.’

Continue Reading

Vera Pijl (moeder)

Vera PijlVera Pijl, ouder van drie kinderen die gebruik maken van opvang bij ZON!

‘Wij kiezen vol overtuiging voor buitenschoolse opvang die ook echt buiten de school is. Onze kinderen zitten op een binnenstadsschool en wij vinden het belangrijk dat ze na school tijd in de natuur doorbrengen en ‘buitendingen’ doen. Daarom zitten de twee oudsten op ZON! Delftse Hout waar natuur en sport centraal staan.’

‘Mijn missie is ouders en onderwijs ervan te doordringen dat de kinderopvang een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van kinderen. De bso is niet alleen een plek waar kinderen naar toe gaan omdat beide ouders werken; het is een plek waar kinderen leren en groeien. Ze leren van en over de natuur, ze ontwikkelen fysieke zelfverzekerdheid, ze leren doorzetten. Als school en bso zich bewust zijn dat beide bijdragen aan de ontwikkeling van dezelfde kinderen, dan is samenwerking zo vanzelfsprekend. Juist omdat beide vanuit een ander perspectief naar kinderen kijken.’

‘Kinderen krijgen door samenwerking tussen ouders, bso en school het vertrouwen: ‘er wordt altijd voor mij gezorgd’. Er zijn niet langer drie gescheiden werelden, maar een kring om een kind heen. Die veiligheid is belangrijk voor de ontwikkeling.’

Continue Reading

Marileen Smit (ouder)

Marileen Smit, ouder van twee kinderen die naar school gaan in de binnenstad van Delft en naar de bso in het groen, ZON! Sport Delftse Hout

‘We hebben bewust gekozen voor buitenschoolse opvang in een groene omgeving. De school in de binnenstad heeft weinig buitenruimte en we vinden het belangrijk dat onze kinderen tijd doorbrengen in de natuur. Buiten spelen, met de handen in de aarde, slootje springen, in bomen klimmen. Voor deze locatie rijden we graag een eindje om.’

‘Het is eigenlijk zo logisch dat school en bso samenwerken. Gek dat het zo weinig gebeurt. Onze kinderen brengen veel tijd door op beide plekken. Zowel school als bso hebben ideeën over opvoeding en ontwikkeling, ze zouden elkaar zo mooi kunnen versterken. Ik denk dat als ouders zich hier meer bewust van worden, er een waardevolle samenwerking tot stand kan komen in het belang van de kinderen.’

‘Met een flinke groep ouders en medewerkers van de bso maakten we in een weekend onder meer een geweldige boomhut, boomplateaus en moestuinbakken. Diezelfde week hoorde ik dat mijn zoontje met zijn klas op school de moestuinplantjes verzorgde. Direct kwam de gedachte bij me op dat we hier een mooie combinatie hadden kunnen maken. Met hulp van ZON!, die toch naar school komt om de kinderen op te halen. Zij hadden de kinderen kunnen begeleiden bij de verzorging van de moestuin zodat de juf haar handen vrij had om een toets na te kijken of de volgende les voor te bereiden. Ik weet zeker dat ZON! daartoe bereid zou zijn.’

Continue Reading

Yoran Blom (pedagogisch medewerker)

Yoran BlomYoran Blom werkt sinds 2008 bij Kinderopvang Mundo. De laatste jaren als pedagogisch medewerker-plus bij bso de FanClub in Schiedam

In de buitenschoolse opvang zijn de kinderen wat Yoran betreft echt vrij van school. Samenwerking met de school vindt hij belangrijk, maar hij hoeft niet alles te weten. ‘De schooldag zit erop, bij ons maken de kinderen een frisse start. Dat betekent dat ik wel wil weten dat een kind op z’n hoofd is gevallen bij gymnastiek, maar niet dat een kind ruzie heeft gemaakt. Dat staat die frisse start in de weg.’

Yoran vindt het leuk en belangrijk om af en toe langs te gaan op de school van ‘zijn’ kinderen. ‘De kinderen zijn super enthousiast als ik langskom, willen me alles laten zien. Voor het contact met leerkrachten is het ook goed, het schept een band als je elkaar af en toe spreekt. Niet alle leerkrachten reageren even enthousiast op mijn vraag of ik op bezoek mag komen in de klas. In groep 1 en 2 is het nooit een probleem, ik kan gewoon binnenlopen, meedoen en meekijken. Maar vanaf groep 3 wordt het lastiger. Ik heb het gevoel dat deze leerkrachten meer vastzitten aan het onderwijsprogramma. Mijn bezoek kan dan als storend ervaren worden want ze voelen de druk van het programma. Ik vind dat jammer, want ik denk dat wij als bso veel kunnen bijdragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.’

Continue Reading

Susanne van den Dungen (leerkracht Jan Vermeerschool)

Susanne van den Dungen, leerkracht groep 1/2 op de Jan Vermeerschool in Delft

‘Het contact met de NSO beperkt zich meestal tot een korte uitwisseling als de kinderen worden opgehaald. Als er aandachtspunten zijn, bijvoorbeeld als kinderen motorisch wat achterstand hebben, kan het contact wat intensiever zijn. Ik zou het best leuk vinden om te gaan kijken op een ZON!-locatie, maar het heeft voor mij geen prioriteit.’

‘Het was leuk om Wil van ZON! op bezoek te hebben. Vera Pijl, de moeder van een van mijn leerlingen, nam het initiatief. Ik weet niet of de bso moet kunnen aanschuiven bij het 10-minutengesprek. Op zich vind ik het een leuk idee, maar we bespreken daar ook gevoelige dingen. Het zal dus altijd op initiatief van de ouders moeten gebeuren. Ik ben met hen in gesprek en met niemand anders.’

‘Ieder kind moet zich veilig voelen. Het gevoel hebben dat er altijd en overal voor hem of haar gezorgd wordt. Wat dat betreft is uitwisseling tussen ouders, school en kinderopvang een goed idee. Maar of dat ook echt handen en voeten zal krijgen, moet op schoolniveau besloten worden.’

 

Wil de Visser (pedagogisch medewerkster ZON! Delftse Hout

Bij ZON! is iedere pedagogisch medewerker ook mentor van een groepje kinderen. Die kinderen hou je wat extra in de gaten. Je hebt het intakegesprek met de ouders en bent het aanspreekpunt voor de kinderen en hun ouders. Met een van de kinderen uit mijn mentorgroepje ben ik een keer mee naar school geweest.

Op initiatief van haar moeder (Vera Pijl - zie ook haar verhaal op deze site), schoof ik aan bij een 10-minutengesprek met de leerkracht (Suzanne van den Dungen, zie ook haar verhaal op deze site). Dat was erg leuk.

Vanuit de bso informeren we altijd hoe de schooldag is geweest als we de kinderen van school ophalen. Intensiever contact kan goed zijn, maar vooral als er iets aan de hand is met een kind, als een kind het moeilijk heeft. Het is belangrijk dat je elkaar dan kunt vinden. Ik vind het daarom fijn dat ik nu heb kennisgemaakt met een leerkracht van een van mijn kinderen. En als ouders of school het zouden vragen, ben ik altijd bereid om te komen.

Ik zou het leuk vinden als de leerkracht ook op de bso op bezoek zou komen. Dan ze zou zien dat ‘haar’ kinderen hier in een heel andere wereld leven. Ze klimmen in bomen, leren omgaan met een zaag, met een hamer en onderzoeken waar grenzen liggen. Er is veel ruimte voor eigen initiatief; een groepje kinderen leefde laatst een hele middag in het stenen tijdperk. Zelf verzonnen, zo geweldig.

Leuker werk kun je niet bedenken. Ik zeg niet ‘ik ga naar m’n werk’, maar ‘ik ga gek doen met kinderen.