Boks voor scholen

Bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Dat is de motivatie van iedere leerkracht om het onderwijs in te gaan. Want wat is er mooier dan kinderen te zien groeien. Leerkrachten voelen zich zeer verantwoordelijk voor deze groei. Heel goed en heel belangrijk.

Regie

Maar alle kinderen hebben ouders en dat zijn degenen die primair verantwoordelijk zijn. Ouders hebben de regie over de opvoeding en ontwikkeling van hun kind. Of die nu thuis, op school of in de (buitenschoolse) kinderopvang vorm krijgt. Zoek dus de samenwerking. Ondersteun elkaar bij het werken aan de ontwikkeling van kinderen. Samen omdat zo drie werelden één worden. Samen omdat samenwerking in het belang is van het kind. En omdat het de taak van zowel ouders, school als kinderopvang kan verlichten en zoveel leuker kan maken.

Opvoedpartners

Het is nog niet vanzelfsprekend om kinderopvang te laten meekijken in de school, de pedagogisch medewerkers te betrekken in de ontwikkelingsgesprekken met ouders en ouders de regie te geven in de communicatie. Toch heeft het duidelijk voordelen. Ouders voelen zich gehoord en door ervaringen uit te wisselen met alle ‘opvoedpartners’ ontstaat er echt een driedimensionaal beeld van een kind.

Wat biedt BOKS?

BOKS stimuleert deze vanzelfsprekende samenwerking tussen school, ouders en buitenschoolse kinderopvang. Hoe? Allereerst door alle partijen ervan bewust te maken dat zij samen werken aan de ontwikkeling van het kind. En dat die ontwikkeling baat heeft bij samenwerking. Daarnaast biedt BOKS handige hulpmiddelen om deze samenwerking te stimuleren en te ondersteunen.