• Home
  • Blog
  • Wil de Visser (pedagogisch medewerkster ZON! Delftse Hout

Wil de Visser (pedagogisch medewerkster ZON! Delftse Hout

Bij ZON! is iedere pedagogisch medewerker ook mentor van een groepje kinderen. Die kinderen hou je wat extra in de gaten. Je hebt het intakegesprek met de ouders en bent het aanspreekpunt voor de kinderen en hun ouders. Met een van de kinderen uit mijn mentorgroepje ben ik een keer mee naar school geweest.

Op initiatief van haar moeder (Vera Pijl - zie ook haar verhaal op deze site), schoof ik aan bij een 10-minutengesprek met de leerkracht (Suzanne van den Dungen, zie ook haar verhaal op deze site). Dat was erg leuk.

Vanuit de bso informeren we altijd hoe de schooldag is geweest als we de kinderen van school ophalen. Intensiever contact kan goed zijn, maar vooral als er iets aan de hand is met een kind, als een kind het moeilijk heeft. Het is belangrijk dat je elkaar dan kunt vinden. Ik vind het daarom fijn dat ik nu heb kennisgemaakt met een leerkracht van een van mijn kinderen. En als ouders of school het zouden vragen, ben ik altijd bereid om te komen.

Ik zou het leuk vinden als de leerkracht ook op de bso op bezoek zou komen. Dan ze zou zien dat ‘haar’ kinderen hier in een heel andere wereld leven. Ze klimmen in bomen, leren omgaan met een zaag, met een hamer en onderzoeken waar grenzen liggen. Er is veel ruimte voor eigen initiatief; een groepje kinderen leefde laatst een hele middag in het stenen tijdperk. Zelf verzonnen, zo geweldig.

Leuker werk kun je niet bedenken. Ik zeg niet ‘ik ga naar m’n werk’, maar ‘ik ga gek doen met kinderen.