• Home
  • Blog
  • Yoran Blom (pedagogisch medewerker)

Yoran Blom (pedagogisch medewerker)

Yoran BlomYoran Blom werkt sinds 2008 bij Kinderopvang Mundo. De laatste jaren als pedagogisch medewerker-plus bij bso de FanClub in Schiedam

In de buitenschoolse opvang zijn de kinderen wat Yoran betreft echt vrij van school. Samenwerking met de school vindt hij belangrijk, maar hij hoeft niet alles te weten. ‘De schooldag zit erop, bij ons maken de kinderen een frisse start. Dat betekent dat ik wel wil weten dat een kind op z’n hoofd is gevallen bij gymnastiek, maar niet dat een kind ruzie heeft gemaakt. Dat staat die frisse start in de weg.’

Yoran vindt het leuk en belangrijk om af en toe langs te gaan op de school van ‘zijn’ kinderen. ‘De kinderen zijn super enthousiast als ik langskom, willen me alles laten zien. Voor het contact met leerkrachten is het ook goed, het schept een band als je elkaar af en toe spreekt. Niet alle leerkrachten reageren even enthousiast op mijn vraag of ik op bezoek mag komen in de klas. In groep 1 en 2 is het nooit een probleem, ik kan gewoon binnenlopen, meedoen en meekijken. Maar vanaf groep 3 wordt het lastiger. Ik heb het gevoel dat deze leerkrachten meer vastzitten aan het onderwijsprogramma. Mijn bezoek kan dan als storend ervaren worden want ze voelen de druk van het programma. Ik vind dat jammer, want ik denk dat wij als bso veel kunnen bijdragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.’

‘Soms zoek ik contact met een leerkracht om te overleggen over een kind. Laatst nog over een kind dat heel druk was en niet goed kon omgaan met de vrijheid die wij bieden. Binnen onze structuur zijn veel keuzemogelijkheden voor de kinderen. “Ga ik eerst spelen of eerst eten? Wil ik deelnemen aan de activiteiten of zelfstandig spelen? Wil ik naar buiten of binnen blijven? De leerkracht herkende dit niet en samen constateerden we dat dit kind behoefte had aan meer structuur. Op school is de dagindeling veel strakker dan binnen ons programma. We hebben er toen voor gekozen het binnen de FanClub ook wat makkelijker voor hem te maken. Wij maakten de eerste tijd de keuzes voor hem. “Je gaat nu eerst eten en dan spelen”. Toe we drie maanden verder waren kon hij wel omgaan met de keuzemogelijkheden die onze aanpak biedt.’

Het liefst zou Yoran over alle kinderen contact met de school hebben. ‘Want bij ieder kind gaat er wel eens een hamster dood of een oma en dat heeft impact. Het zou mooi zijn als we daar samen naar konden kijken. Of naar een kind dat moeilijk meekomt in de rekenles. Ik vind het fijn dat te weten want ik kan dat op de bso oppakken door spelenderwijs wat aan rekenvaardigheid te doen.’

‘Wij moeten het onderwijs veel meer doordringen van onze professionaliteit. Onze meerwaarde moet gezien worden. Wij zijn van onschatbare waarde voor het onderwijs omdat wij kunnen oppakken wat zij, vaak noodgedwongen, laten liggen. Wij zijn experts sociaal-emotionele ontwikkeling, wij doen aan gewetensontwikkeling. Daar kan het onderwijs z’n voordeel mee doen.’