Marileen Smit (ouder)

Marileen Smit, ouder van twee kinderen die naar school gaan in de binnenstad van Delft en naar de bso in het groen, ZON! Sport Delftse Hout

‘We hebben bewust gekozen voor buitenschoolse opvang in een groene omgeving. De school in de binnenstad heeft weinig buitenruimte en we vinden het belangrijk dat onze kinderen tijd doorbrengen in de natuur. Buiten spelen, met de handen in de aarde, slootje springen, in bomen klimmen. Voor deze locatie rijden we graag een eindje om.’

‘Het is eigenlijk zo logisch dat school en bso samenwerken. Gek dat het zo weinig gebeurt. Onze kinderen brengen veel tijd door op beide plekken. Zowel school als bso hebben ideeën over opvoeding en ontwikkeling, ze zouden elkaar zo mooi kunnen versterken. Ik denk dat als ouders zich hier meer bewust van worden, er een waardevolle samenwerking tot stand kan komen in het belang van de kinderen.’

‘Met een flinke groep ouders en medewerkers van de bso maakten we in een weekend onder meer een geweldige boomhut, boomplateaus en moestuinbakken. Diezelfde week hoorde ik dat mijn zoontje met zijn klas op school de moestuinplantjes verzorgde. Direct kwam de gedachte bij me op dat we hier een mooie combinatie hadden kunnen maken. Met hulp van ZON!, die toch naar school komt om de kinderen op te halen. Zij hadden de kinderen kunnen begeleiden bij de verzorging van de moestuin zodat de juf haar handen vrij had om een toets na te kijken of de volgende les voor te bereiden. Ik weet zeker dat ZON! daartoe bereid zou zijn.’

‘De school heeft ook een bso onder hetzelfde dak, maar niet ieder kind is geschikt voor dezelfde bso. Ik vind het belangrijk dat onze kinderen na schooltijd ook echt de school uit gaan. En ik wilde graag dat de directeur van de school de meerwaarde van deze ‘buiten-bso’ zou zien. Ik heb hem daarom uitgenodigd een bezoek te brengen aan ZON! Delftse Hout. Daar is hij op ingegaan en een kind van groep 8 heeft hem rondgeleid. Zowel de directeur als de kinderen waren erg enthousiast.’

‘Wat ik wilde bereiken is dat ouders keuzemogelijkheden hebben, dat het niet vanzelfsprekend is dat alle kinderen naar de bso in de school gaan. Daarbij wilde ik een aanzet geven voor een nauwere samenwerking tussen school en bso. Na het bezoek heeft de directeur toegezegd ouders die hun kind bij ons op school aanmelden te attenderen op de mogelijkheden van buitenschoolse opvang buiten de school. Daar ben ik blij mee.’

‘Natuurlijk is dit pas een begin. Het liefst zou ik zien dat school en bso meer samen zouden optrekken. Dat we met elkaar om tafel zouden zitten als wij als ouders signaleren dat het niet goed gaat met ons kind. Dat school automatisch de bso er bij zou betrekken als er vragen zijn over een kind. En dat pedagogisch medewerkers zouden kunnen aanschuiven bij het 10-minutengesprek als daar aanleiding voor is. Zo ver zijn we nog niet, maar er worden kleine stapjes gezet. Zo gaan ZON! medewerkers dagelijks langs de klassen om te vragen hoe het is gegaan met de ‘ZON!-kinderen’. Langzaam ontstaat er misschien meer uitwisseling tussen leerkrachten en bso-medewerkers.’