Vera Pijl (moeder)

Vera PijlVera Pijl, ouder van drie kinderen die gebruik maken van opvang bij ZON!

‘Wij kiezen vol overtuiging voor buitenschoolse opvang die ook echt buiten de school is. Onze kinderen zitten op een binnenstadsschool en wij vinden het belangrijk dat ze na school tijd in de natuur doorbrengen en ‘buitendingen’ doen. Daarom zitten de twee oudsten op ZON! Delftse Hout waar natuur en sport centraal staan.’

‘Mijn missie is ouders en onderwijs ervan te doordringen dat de kinderopvang een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van kinderen. De bso is niet alleen een plek waar kinderen naar toe gaan omdat beide ouders werken; het is een plek waar kinderen leren en groeien. Ze leren van en over de natuur, ze ontwikkelen fysieke zelfverzekerdheid, ze leren doorzetten. Als school en bso zich bewust zijn dat beide bijdragen aan de ontwikkeling van dezelfde kinderen, dan is samenwerking zo vanzelfsprekend. Juist omdat beide vanuit een ander perspectief naar kinderen kijken.’

‘Kinderen krijgen door samenwerking tussen ouders, bso en school het vertrouwen: ‘er wordt altijd voor mij gezorgd’. Er zijn niet langer drie gescheiden werelden, maar een kring om een kind heen. Die veiligheid is belangrijk voor de ontwikkeling.’

‘Een van mijn kinderen doet liever geen dingen die ze moeilijk vindt. Dat is lastig. Naast de school, kan ook de bso dit oppakken. De pedagogisch medewerkers kunnen met haar een moeilijk werkje van school doen en haar ook in buitenactiviteiten leren doorzetten.’

‘Inmiddels is de mentor/pedagogisch medewerkster van de bso mee geweest naar het 10-minutengesprek met de leerkracht op school. Beiden waren hier erg enthousiast over. Het gesprek was vooral een kennismaking, over de ontwikkeling van mijn kinderen is niet heel expliciet gesproken. Maar het is belangrijk dat ze elkaar nu kennen.’

‘Door dit soort ontmoetingen kunnen bso en school een gezamenlijke taal ontwikkelen. Daar ontbreekt het nu nog aan. Ik denk dat stap voor stap de meerwaarde van samenwerking zal blijken. De bso zal in de uitwisseling beter duidelijk kunnen maken wat hun meerwaarde is. Die zie ik namelijk absoluut, maar het onderwijs moet daar nog van overtuigd worden. Daar ligt een uitdaging.’